Så här bor våra hundar                       

Team Snowquest

Våra hundar bor i hägn och gårdar som är väl genomtänkta med berikning/sysselsättning, stora ytor, gott om isolerade kojor och med möjligheter och förutsättningar för oss att träna hundarna i balans, kordination och fysik enkelt på daglig basis. Även att vi kan göra födosök med stor variation och på så sätt tillgodse många behov hos dem enkelt och dagligen!
 De bor i grupper där den viktiga social interaktion får utrymme. Vi har två hägn på dryga 15000kvm och 6 hundgårdar.